La Gioconda by Jane Kenoyer

La Gioconda by Jane Kenoyer

Modern Eden Gallery collaboration

Jane Kenoyer • Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

United States

Advertisements